Ana konuya dön

Pazarlama İlkeleri SAUX

Ders Hakkında
Bu ders Halkla İlişkiler Programı öğrencileri için tasarlanmıştır. Bu ders ile teoride ve pratikte pazarlama süreci hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. İnsanlar sıklıkla pazarlamayı reklam olarak tanımlasalarda, pazarlama reklamdan çok öte bir kavramdır. Pazarlama müşterilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini tahmin eden ve bu ihtiyaç ve istekleri karşılamaya çalışan bir işletme sürecidir. Bu ders pazarlama sürecinin temel kavram ve prensiplerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Buna ek olarak derste, pazarlamanın değişen iş çevrelerindeki uygulamaları incelenecektir. Bu ders ayrıca gelecekte pazarlama konusunda çalışmak isteyen öğrencileri gereken bilgi ve becerilerle donatıp, onları bu konuda desteklemeyi de hedeflemektedir.

Dersin İçeriği
Tanımlar : Chartered Institute of Marketing ve Amerikan Pazarlama Derneğinin pazarlama tanımlarının da dahil olduğu alternatif pazarlama tanımları, müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamak, müşteri değeri ve önemi, pazarlamanın değişen ve gelişen önemi Pazarlama Kavramı : Pazarlamanın evrimi, iş yönelimleri, toplumsal sorunlar, müşteri ve rakip odaklılık, verimlilik ve etkinlik, pazarlama kavramının sınırları Pazarlama sürecine genel bakış: pazarlama denetimi, bütünleşik pazarlama, çevre analizi, SWOT analizi, pazarlama hedefleri, kısıtlamaları, seçenekleri, hedef pazar, pazarlama karması Maliyet ve fayda: müşteri memnuniyetinin faydaları, istenen kalite, hizmet ve müşteri memnuniyeti, ilişkisel pazarlama, müşteri tutma, müşteri karlılığı, toplam kalite pazarlaması Makro-çevre: çevre analizi ( politik, hukuksal, ekonomic, sosyo-kültürel, ekolojik ve teknolojik) Mikro-çevre: paydaşlar (kuruluşun kendi çalışanları, tedarikçiler, müşteriler, aracılar, şirket sahipleri, finansörler, yerel halk, baskı grupları ve rakipler), doğrudan ve dolaylı rakipler, Porter rekabet güçleri Tüketici davranışları: tüketici davranışının boyutları, çevresel etkiler, kişisel değişkenler-demografik, sosyolojik, psikolojik - motivasyon, algılama ve öğrenme, sosyal faktörler, fizyolojik uyaranlar, tutum, diğer yaşam tarzları ve yaşam döngüsü değişkenleri, tüketici ve örgütsel satın alma Segmentasyon (sınıflandırma): pazar seçimi süreci, makro ve mikro segmentasyon, segmentasyon bazları; coğrafi, demografik, Psikografik ve davranışsal; çok değişkenli segmentasyon ve tipolojiler, segmentasyonun yararları, segmentlerin değerlendirmesi ve hedefleme stratejileri, konumlandırma, endüstriyel pazarlar, büyüklük, değer , standartlar, endüstriyel sınıflandırma Positioning ( Konumlandırma): tanımı ve anlamı, pazarlama karmasına etkisi Ürün (Product): Ürünler ve markalar - özellikleri, avantajları ve faydaları, toplam ürün kavramı, ürün karması, ürün yaşam döngüsü ve onun pazarlama karmasının diğer unsurları üzerine etkisi, ürün stratejisi, yeni ürün geliştirme, adaptasyon süreci Yer (Dağıtım) : müşteriye uygun olması, ulaşılabilirlik, dağıtım kanallarının tanımı, aracıların çeşitleri ve fonksiyonları, dağıtım kanalı şeçimi, entegrasyon ve dağıtım sistemleri, franchising, dağıtım kanalları yönetimi, lojistik, etik Fiyat (Price): algılanan değer, fiyatlandırma konusu ve süreci, fiyatlandırma stratejileri, talep esnekliği, rekabet, maliyet, etik Tutundurma (Promotion): farkındalık ve imaj, etkili iletişim, entegre iletişim süreci - promosyon karması elemanları, ambalaj, halkla ilişkiler ve sponsorluk gibi çizgi üstü ve altı reklamcılık , satış promosyonu, doğrudan pazarlama ve kişisel satış, markalaşma 4P’den 7P’ye geçiş: ürün ve hizmette süreklilik, genişletilmiş pazarlama karması kavramı, pazarlamanın yumuşak elemanlarının önemi - insanlar, fiziksel kanıt ve süreç yönetimi Tüketici Pazarları: hızlı tüketim mallaları (FMCG), dayanıklı tüketim malları, hedeflere ulaşmak için oluşturulan koordineli pazarlama karması Örgütsel Pazarlar: Tüketici pazarlarından farklılıkları Hizmet Pazarlaması : Hizmet ürünlerinin özellikleri ( soyut, mülkiyet, ayrılmazlık, dayanıksızlık, değişkenlik, heterojenlik ), 7P, stretejiler, servis kalitesi, maddi ve maddi olmayan faydalar Uluslararası Pazarlar : Küreselleşme, standardizasyona karşılık ürünün ülkeye adaptasyonu, , piyasa çekiciliği, uluslararası pazarlama karması stratejileri

Bu ders;

 • Pazarlama Tanımları,
 • Pazarlamanın tarihsel gelişimi, Pazarlama sürecine genel bakış,Maliyet ve faydalar,
 • Pazarlama Araştırmaları,
 • Pazar segmentasyonu,
 • Pazarlama Karması- 4 P , Pazarlama Hedefleri,
 • Konumlandırma, Hedefleme , 4P’den 7P’ye geçiş,
 • Ürün (Product),
 • Fiyat( Pricing),
 • Tutundurma (Promotion),
 • Yer (Place),
 • Çevre Analizi, SWOT Analizi, Makro ve Mikro Çevre,
 • Müşteri Memnuniyeti, Tüketici Davranışları,
 • Pazarlama Planlaması ve bütçeleme , Pazarlama stratejisi,
 • Uluslararası pazarlama,Tüketici Pazarları, Endüstriyel Pazarlar,

olmak üzere 14 üniteden oluşmaktadır.

Dersin okumaları elektronik ve etkileşimli kitap olarak farklı cihazlara uyumlu olarak sunulmuştur. Her bir ünitenin okuma bölümünde işlenen konu ile ilgili kitap bölümünü bilgisayarlarına ya da farklı mobil cihazlarına indirebilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Her bir ünitenin yazılı kaynağının yanında konuyu destekleyici ya da özetleyen ünite özeti videoları mevcuttur. Videolara ders içeriklerinde yer alan ilgili ünite içerisinden erişebilirsiniz. Her bir ünitenin sonunda ise öğrendiklerinizi kontrol edebilmeniz için bir öz değerlendirme etkinliği yer almaktadır.
Dersten başarılı olabilmek adına dersin ünitelerini tamamlamanız ve dönem sonu sınavından başarılı olmanız gerekmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇEVİK ERGİN

İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
ePosta: tubacevikergin@sakarya.edu.tr
Ofis: +90 (264) 295 39 69

Destek
Dersle ilgili her türlü soru ve önerilerinizi dersin öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇEVİK ERGİN’e iletebilirsiniz.

 1. Ders Numarası

  HIR315
 2. Başlama Tarihi

  19 Eyl 2016
 3. Derslerin Sonu

  25 Ara 2016
Kaydol