Ana konuya dön

Kitle İletişim Kuramları SAUX

Ders Hakkında
İnsanlığın eski dönemlerden beri çabası dünyayı anlayabilmektir. Kuramlar çevremizdeki olguların işleyişini açıklayan sistematik bilgilerdir. Olay ve olguların rastlantısallığını ortadan kaldırdığından dolayı dünyayı anlayabilmenin yolu kuramdan geçmektedir. Fakat bilimsel gelişmenin sağlanabilmesi için her şeyden önce kuramın pratiğe bağlanması, pratikteki uygulamaların da kuramla desteklenmesi gerekmektedir. Bu dersin amacı iletişim alanında ortaya çıkan teori, kuram ve modelleri öncelikle kavramsal çerçevenin içinde ele almak sonrasında uygulamadaki örneklerle açıklamaktır.

Dersin İçeriği
Dersin içeriği kapsamında öncelikle iletişimin işleyişini açıklayan temel modeller anlatılacaktır. Sonrasında kitle iletişim süreci ele alınacak ve kitle iletişim araçlarının önemine değinilecektir. Özellikle vizelerden sonra kitle iletişim araçlarının etkileri üzerinde durularak bu etkilere vurgu yapan kuramlar incelenecektir. Dersin konusuna paralel olarak öğrencilere verilen makaleler sunum ödevi olarak dinlenecek ve tartışılacaktır.

Bu ders;

 • Kuram Kavramı, Tanımı ve Önemi,
 • İletişim, Kitle İletişimi ve Kitle İletişim Araştırmaları,
 • Kitle İletişim Kuramlarına Giriş,
 • Lasswell’in İletişim Modeli – Shannon ve Weaver’ın Enformasyon Akışının Matematiksel Kuramı,
 • Denge Modelleri: Heider’in Denge Modeli, Newcomb’un ABX ABX Denge Modeli - Festinger’in “Bilişsel Çelişki” Kuramı,
 • Gerbner’in Genel İletişim Modeli - Riley ve Riley’in Sosyolojik İletişim Modeli,
 • Osgood ve Schramm’ın Dairesel Modeli – Westley ve MacLean’in Aracılanmış İletişim Modeli,
 • Schramm’ın Kitle İletişim Modeli - Maletzke’nin Kitle İletişim Süreci Modeli
 • Kitle İletişim Araçları ve Etki Çalışmaları – Öğrenci sunumları,
 • Gerbner’in Kültürel Göstergeler ve Ekme Modeli – Öğrenci sunumları,
 • McCombs ve Shaw’ın Gündem Belirleme Yaklaşımı – Öğrenci sunumları,
 • Katz’ın Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı – Öğrenci sunumları
 • Rogers’ın Yeniliklerin Yayılması Kuramı – Öğrenci sunumları
 • Neuman’ın Suskunluk Sarmalı – Öğrenci sunumları

olmak üzere 14 üniteden oluşmaktadır.

Dersin okumaları elektronik ve etkileşimli kitap olarak farklı cihazlara uyumlu olarak sunulmuştur. Her bir ünitenin okuma bölümünde işlenen konu ile ilgili kitap bölümünü bilgisayarlarına ya da farklı mobil cihazlarına indirebilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Her bir ünitenin yazılı kaynağının yanında konuyu destekleyici ya da özetleyen ünite özeti videoları mevcuttur. Videolara ders içeriklerinde yer alan ilgili ünite içerisinden erişebilirsiniz. Her bir ünitenin sonunda ise öğrendiklerinizi kontrol edebilmeniz için bir öz değerlendirme etkinliği yer almaktadır.
Dersten başarılı olabilmek adına dersin ünitelerini tamamlamanız ve dönem sonu sınavından başarılı olmanız gerekmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Nuray YILMAZ SERT Sakarya Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığı'nı sürdürmekte olup lisans ve lisansüstü derslerini vermektedir.

İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
ePosta: nurayyilmazsert@sakarya.edu.tr
Ofis: +90 (264) 295 70 19

Destek
Dersle ilgili her türlü soru ve önerilerinizi dersin öğretim üyesi Doç. Dr. Nuray YILMAZ SERT’e iletebilirsiniz.

 1. Ders Numarası

  ILT201
 2. Başlama Tarihi

  19 Eyl 2016
 3. Derslerin Sonu

  25 Ara 2016
Kaydol